Vloer zelf leggen

“Wij geven bij aflevering van een houten vloer Gratis Leg-Advies”!

Een hout vloer kan zwevend of verlijmd gelegd worden.

Als u een houten vloer zelf wilt leggen, dan adviseren u dat alleen te doen als u de vloer zwevend gaat leggen. Het verlijmen van een houten vloer kunt u beter uitbesteden aan een professional.

Verschil Zwevend of Verlijmd leggen

hout krimpt en zet uit

Een houten vloer krimpt en zet uit onder invloed van het toe- en afnemen van de luchtvochtigheid (werken). In de zomer is de luchtvochtigheid vaak hoger dan in de winter. In de zomer zetten houten vloeren uit, in de winter krimpen ze weer. Dit gebeurt ieder jaar weer. Omdat houten vloeren werken kunnen ze niet strak tegen de muren worden gelegd. Weet u al of u uw nieuwe houten vloer zwevend of verlijmd wil leggen? Uiteraard zijn er verschillen op te merken tussen beide legvormen. Een zwevend gelegde vloer wordt niet vastgemaakt aan de constructie vloer. De houten vloer ligt op een ondervloer, ook wel tussen vloer genoemd. De vloer kan eventueel meegenomen worden naar een nieuw huis. Een verlijmde vloer wordt vast gelijmd aan de constructie vloer. De vloer is na plaatsing niet zomaar zonder beschadigingen uit de ruimte te halen.

Zwevend gelegd

Voordelen:

 • Makkelijk zelf te leggen
 • Bestaande constructievloer kan vaak iets ruiger zijn in die zin dat een losstukje zandcement niet zo erg is
 • Kan makkelijk losgehaald worden. Kan eventueel weer meegenomen worden en herlegd worden.

Nadelen:

 • Maakt wel eens een kraak of piepend geluid. Geen vloer is vlak dus vloer beweegt iets meer. Het bekende tafeltje dat altijd beweegt als je in de buurt op een bepaalde plank stapt.
 • Zit meer werking in de vloer en dus is een naadje mogelijk.

Een zwevend gelegde houten vloer wordt niet vastgemaakt aan de bestaande constructievloer. De planken liggen los op een tussenvloer. De tussenvloer ligt los op de bestaande vloer. Vaak ligt er een vochtscherm tussen de constructievloer en de ondervloer. Ondervloeren komen in plaatvorm, waarvan de groene plaat de bekendste is, en op rol. Ondervloeren op rol is vaak een soort foam-achtig materiaal. De alufoam is de bekendste variant.  

Legmethode zwevend leggen

Vochtscherm

Als eerste dient er een vochtscherm (plastic folie) gelegd te worden op de bestaande constructievloer. De kruipruimte moet wel geventileerd zijn, anders hoopt vocht zich op. Op het vochtscherm komt dan de tussenvloer/ondervloer. De alufoam wordt dwars op de te plaatsen vloerdelen

Ondervloer dwars op planken gelegd

Ondervloer dwars op planken gelegd, zwelruimte aangehouden dmv afstandsblokjes

gelegd. De groene platen worden ook dwars op de te plaatsen vloerdelen geplaatst. Dit voorkomt beweging op de overgangen van het ene vloerdeel naar het andere op de lange kant.

Planken in elkaar schuiven

Daar bovenop worden dan de planken gelegd. Vloerplanken (circa 200 cm lang en 18 cm breed) kunnen zwevend gelegd worden. Parket (circa 60 cm lang en 7cm breed) kan niet goed zwevend gelegd worden.

Eerste baan

Er wordt vaak begonnen met leggen van de planken op de langste rechte lengte (muur). De eerste banen uitzetten kost vaak wat tijd. Er is namelijk geen muur recht. De vloerdelen hebben een veer en groef.

Zwelruimte

Zwevend gelegde eiken houten multiplank vloeren en massief houten vloeren, kunnen niet strak tegen de muur gelegd worden. Er wordt altijd een zwelruimte vrijgelaten aan de lange kanten. De kopsekanten kunnen theoretisch zeer krap tegen de muur gelegd worden omdat hout alleen in de breedte krimpt en uitzet (laat ongeveer een 0,5 centimeter vrij). Laminaat werkt overigens rondom, dus overal (rondom) circa 1 tot 1,5 cm vrijlaten).

Afstandsblokjes

De eerste baan wordt tegen afstandsblokjes gelegd die tussen de muur en de vloer worden geplaatst. De afstand die moet worden aangehouden is voor multiplanken circa 1,5 tot 2 cm. Voor massieve vloeren dient 1,8 cm tot 2,5 cm vrijgelaten te worden.

Niet breder dan … meter zwevend leggen

Massieve vloeren kunnen tot een breedte van circa 5 tot 6 meter breed zwevend gelegd worden. Een multiplank tot circa 8 meter breed. Laminaat tot circa 7 meter breed en lang. Voor multiplanken en massieve houten vloerdelen maakt de lengte van de ruimte niet uit omdat hout niet in de lengte “werkt”.

Verwarmingsbuizen

Rond verwarmingsbuizen etc. moet ook rekening gehouden worden met de werking van het hout/laminaat. Alle kopse kanten lijmen wij met een 3d houtlijm. Dit om uitlopen te voorkomen. Dit voorkomt kopsekant naadjes.

Beide kanten zwelruimte aanhouden

Als de vloer helemaal gelegd is en aan de andere kant van de ruimte is ook een zwelruimte in acht genomen, dan kunnen de afstandsblokjes vervangen worden door spanveren. Spanveren kunnen ongeveer om de meter geplaatst worden.

Kopsekanten verlijmen

Soms is het handig op bepaalde delen niet alle kopsekanten te verlijmen als rekening gehouden moet worden met dat de vloer op een bepaald gedeelte op een gegeven moment losgehaald moet worden om bijvoorbeeld onder de vloer te kunnen of om rekening te houden met dat en werkende vloer wellicht nog eens een keer ingekort moet worden omdat hij wellicht eens klem komt te zitten. Meestal wordt met ‘klem komen te zitten’ rekening gehouden met massieve houten vloer. Multiplanken werken minder en komen veel minder vaak klem te liggen.

Vlakke of opstaande plinten

De zwelruimte wordt afgedekt met een plint. Bij een massieve houten vloer is dit eigenlijk altijd een vlakke plint. De vlakke plinten worden gespijkerd op de houten vloer. Niet verlijmen! Spijkertjes geven mee. Een multiplank kan vaak ook afgewerkt worden met een opstaande plint. Laminaat kan ook met een opstaande plint worden afgewerkt.

Afwerkingsprofielen…

Overgangen naar andere soorten vloeren worden vaak netjes gemaakt met een profiel. Profielen zijn gemaakt van aluminium of hout en komen in allerlei kleuren.

Afwerking olie of lak

De vloerplanken dienen een beschermlaag te hebben. Vaak is dat een olie afwerking of lak. Wij leveren de vloeren met een afwerking en zonder afwerking. De reeds behandelde vloeren kunnen direct na het leggen gebruikt worden. Wees wel altijd de eerste 3 weken voorzichtig met water. Het kan zijn dat de afwerking nog niet helemaal droog is. Onbehandeld geleverde vloeren dienen na het leggen geolied of gelakt te worden. Er kan dan minimaal 24 uur niet over de vloer gelopen worden.

Olie aanbrengen

Olie wordt altijd in 3 bewegingen aangebracht. De eerste is aanbrengen met een blokkwast. De tweede is inwrijven. De derde is uitwrijven en overtollige olie verwijderen. Wij geven bij aflevering altijd uitleg over hoe de olie aan te brengen.

Lak aanbrengen

Lak wordt in drie lagen aangebracht bij de meeste merken. Eerst wordt een grondlak opgerold en daarna worden 2 afwerklagen opgerold. Wij geven bij aflevering altijd uitleg over hoe de lak aan te brengen.

Verlijmd gelegd

Wij adviseren zelf geen vloer te verlijmen, maar dit over te laten aan een professional.

Voordelen:

 • Ligt vast aan bestaande vloer en beweegt nauwelijks. Dus weinig geluid en dansende tafeltjes
 • Omdat de vloerplanken vastverlijmd zijn aan bestaande vloer werken ze weinig, dus weinig naadvorming
 • verlijming in combinatie met vloerverwarming (multiplank of tapis vloer) is goed mogelijk op vloerverwarming(koeling) als hoofd of bijverwarming

Nadelen:

 • Niet goed zelf te leggen. Verstandig om het aan de vakman over te laten
 • Duurder dan een zwevend gelegde vloer
 • Als de vloer vervangen moet worden, kan hij als afgeschreven worden beschouwd (uitbreken!)

Zwelruimte

Een verlijmde vloer krimpt en zet ook uit door invloed van het toe- en afnemen van de luchtvochtigheid in huis. Hierdoor kan een massieve planken vloer en multiplankvloer niet pas gezaagd worden tegen de muur. Plinten zijn dus nodig om de zwelnaad af te werken. De zwelruimte die vrijgelaten moet worden ligt rond de 1 tot 1,5 cm.  Omdat een verlijmde vloer minder werkt is wel altijd minder dan bij een zwevend gelegde vloer. Een massieve plank werkt meer en heeft een bredere zwelnaad nodig dan een multiplankvloer of tapisvloer. Tapisvloer kan wel pas ingezaagd worden.

Tussenvloer of rechtstreeks verlijmen

Een massieve plank, massief parket en tapis, dient altijd op een tussenvloer, vaak spaanplaat of andere geschikte plaat zoals multiplex, verlijmd te worden. Een multiplank kan vaak rechtstreeks worden verlijmd.

Plinten

Afwerking met een opstaande (hoge) plint is mogelijk bij een verlijmde houten vloer.

Verlijmen

Een verlijmde vloer wordt praktisch op dezelfde wijze gelegd als een zwevend te leggen vloer behalve dat er geen spanveren worden geplaatst en dat de planken worden verlijmd aan de bestaande vloer. Voordat er lijm wordt gesmeerd op de constructievloer wordt eerst gekeken of de vloer past. Als dat is gedaan en hij past, dan wordt er lijm aangebracht en wordt de plank weer op zijn plek gelegd. Dit om te voorkomen dat een plank niet past omdat er iets in de groef zat en de plank vervolgens vol met lijm zit. Er wordt lijm op de bestaande vloer gesmeerd waarin de vloerplanken worden gelegd. De lijm wordt met een lijmkam aangebracht op de constuctievloer. De constructievloer kan van steen/cement zijn of van hout. Op houten planken bestaande vloeren dienen wel altijd eerst platen te worden verschroefd en verlijmd voordat daar bovenop de planken vloerdelen, parketstroken, tapisstroken of multiplank wordt verlijmd.

Bestaande constructievloer

Bij verlijming is het belangrijk dat de bestaande constructievloer goede hechting geeft en sterk genoeg is om de zijwaartse krachten op te vangen. Dit kan het beste beoordeeld worden door een vakman. Er zijn meer soorten houten vloeren die verlijmd kunnen worden gelegd, dan die zwevend gelegd kunnen worden. Smalle en korte stroken worden altijd verlijmd (soms ook gespijkerd) gelegd. Motiefvloeren zoals visgraat, hongaarsepunt, versaille, blokmotief etc. worden altijd verlijmd gelegd.

Houten vloeren verlijmen op vloerverwarming

Houten vloeren op vloerverwarming worden ook verlijmd gelegd omdat er geen lucht tussen de constructievloer en de houten vloer dient te zitten. De warmte doorgifte moet ideaal zijn.

Afwerking olie of lak

De vloeren kunnen behandeld met olie of lak gelegd worden. De legger dient dan zeer voorzichtig met de lijm om te gaan. De lijm mag uiteraard niet aan de bovenkant van de planken komen. De vloeren kunnen ook terplaatse behandeld worden met olie of lak. Er kan dan niet direct gebruik gemaakt worden van de vloeren. Er kan minimaal 24 uur na de laatste laag niet over de vloer gelopen worden.

“Wij geven bij aflevering van een houten vloer Gratis Leg-Advies”!

Als wij de vloer afleveren, dan kunnen wij terplekke de ruimte bekijken en advies geven over hoe de vloer te leggen.